« همکاری در عرصه « جمعیت

  مخاطب فراخوان:

  پژوهشگران، اعضاء هیات علمی دانشگاه ها، طلاب حوزه های علمیه، دانشجویان ، فارغ التحصیل (خواهران و برادران)

  رشته های هدف:

  به طور خاص: جمعیت شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، جغرافیای انسانی، برنامه ریزی و توسعه شهری و روستایی

  به طور عام: رشته های علوم اجتماعی با گرایش یا تخصص جمعیت

  زمینه های همکاری:

  علمی پژوهشی، ترویجی گفتمانی، تربیتی آموزشی، رصد و پایش، هنری رسانه ای، اجرایی

  نوع همکاری:

  انجام پروژه پژوهشی

  مشارکت در پروژه پژوهشی دیگران

  تنظیم مقاله علمی پژوهشی

  طرح کسر خدمت سربازی

  برگزاری برنامه های آموزشی

  تدریس در برنامه های آموزشی

  برگزاری جلسات و نشست های گفتمان ساز

  ساخت برنامه های رسانه ای

  ارائه پیشنهادهای سیاستی

  ...و

  مرجع فراخوان: مرکز علم وفناوری جمعیت طیبه

  ارسال نظرات، پیشنهادات، سوالات و انتقادات از طریق پیام رسان ایتا به شماره 09380960358

  جهت انجام ثبت نام و آغاز همکاری با مرکز علم و فناوری جمعیت طیبه، لازم است پس از تکمیل فرم اولیه پروفایل شخصی خود را نیز تکمیل نمایید.