•    موسسه ترجمان گام دوم بمنظور ارتقای توان مدیریتی علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه اقتصاد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی(work shop) ناگفته های مدیریت در اقتصاد و تجربه نگاری کرده است.
  •    برای ثبت نام در این دوره، با استفاده از شماره تلفن همراه خود در سامانه ترجمان گام دوم وارد شده و اطلاعات خود را تکمیل نمایید.
  •    تعداد جلسات:
  4 جلسه(هرجلسه۴ساعت)
  •    زمان جلسه اول :
  پنجشنبه   ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۴
  •    موضوعات مورد بحث:
  مبانی اقتصاد اسلامی
  ساختار بودجه
  •    شرط دریافت گواهی ارزیابی نهایی فراگیران در انتهای دوره می باشد
  •    هزینه دوره 
  حضوری: ۳۵۰هزار تومان
  مجازی: ۲۵۰هزار تومان

 • در انتهای ثبت نام دوره، در صورت تمایل به استفاده از سایر امکانات سامانه ترجمان گام دوم نظیر ارائه فرصت‌های شغلی و یا دوره‌های آموزشی مرتبط، پروفایل خود را در این سامانه تکمیل فرمایید.
 • در صورت بروز مشکل و یا برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۶۰۵۰۴۵۸ تماس حاصل فرمایید.

این دوره به پایان رسیده است

افتخار همراهی با 159 نفر را در این دوره داشته ایم